[THÔNG BÁO] VỀ HÌNH THỨC XỬ LÝ VÀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ

[THÔNG BÁO] VỀ HÌNH THỨC XỬ LÝ VÀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ

26/08/2021

[THÔNG BÁO] VỀ HÌNH THỨC XỬ LÝ VÀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ

Chào các THUYỀN TRƯỞNG,

Thời gian gần đây, chúng tôi phát hiện rất một số tài khoản có dấu hiệu đặt tên và sử dụng ngôn từ không đúng theo quy định. Gây ảnh hưởng đến trải nghiệm trong game. 

Nhằm đảm bảo việc trải nghiệm game tốt nhất. Chúng tôi sẽ tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm.

Chi tiết về hình thức xử lý như sau:

  • Hành vi: sử dụng tên nhân vật không đúng thuần phong mỹ tục, chính trị, đảng phái, tôn giáo, 18+...
  • Hình thức xử lý: BQT "cưỡng chế" đổi tên.
  • Thời gian áp dụng: ngay lập tức

Vì một sân chơi lành mạnh và đảm bảo công bằng. BQT là người quyết định cuối cùng.

 

BQT Đảo Kho Báu

Trân trọng

 

Tin khác