Phe Chiến Mùa XX: Mùa xuân - Hoa nở - Là vì...?

Phe Chiến Mùa XX: Mùa xuân - Hoa nở - Là vì...?

01/05/2022

 

 

Phe chiến mùa 20: Spring Arena chính thức khai mở!

Khép lại mùa xuân xinh đẹp, phe nào sẽ là những kẻ thống trị mới của Tân Thế Giới!? Tìm hiểu ngay ở nhiệm vụ lần này nha!

  • Ngày 1:

Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Totto Land sau 23:01 ngày 02/05 cả phe nhận 5000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 3000 xu phe chiến

Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Tequila Wolf sau 23:01 ngày 02/05 cả phe nhận 5000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 3000 xu phe chiến

Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Drum Island sau 23:01 ngày 02/05 cả phe nhận 5000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 3000 xu phe chiến

  • Ngày 2:

Cách mạng chiếm và giữ thành công Foosha Village sau 23:01 ngày 03/05 cả phe nhận 300tr vàng, 2000 cổ ngọc và 1000 Exp trận pháp cao

Hải quân chiếm và giữ thành công Banaro Island sau 23:01 ngày 03/05 cả phe nhận 300tr vàng, 2000 cổ ngọc và 1000 Exp trận pháp cao

Hải tặc chiếm và giữ thành công Thriller Bark sau 23:01 ngày 03/05 cả phe nhận 300tr vàng, 2000 cổ ngọc và 1000 Exp trận pháp cao

  • Ngày 3:

Phe chiếm và giữ thành công Marine Ford sau 23:01 ngày 04/05 cả phe nhận 2000 EXP trận pháp cao, 3000 cổ ngọc, 10 thùng bia và 2000 Ngọc

  • Ngày 4:

Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Impel Down sau 23:01 ngày 05/05 cả phe nhận 1500 ngọc, 5 chiêu mộ lệnh vàng, 500 bia và 1500 EXP trận pháp cao

Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Hachinosu sau 23:01 ngày 05/05 cả phe nhận 1500 ngọc, 5 chiêu mộ lệnh vàng, 500 bia và 1500 EXP trận pháp cao

Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Wano No Kuni sau 23:01 ngày 05/05 cả phe nhận 1500 ngọc, 5 chiêu mộ lệnh vàng, 500 bia và 1500 EXP trận pháp cao

  • Ngày 5:

Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Orange Town sau 23:01 ngày 06/05 cả phe nhận 3000 đá đột phá, 2000 đá siêu cấp, 300 bùa rèn siêu

Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Sabaody Archipeago sau 23:01 ngày 06/05 cả phe nhận 3000 đá đột phá, 2000 đá siêu cấp, 300 bùa rèn siêu

Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Buggy's Treasure Island sau 23:01 ngày 06/05 cả phe nhận 3000 đá đột phá, 2000 đá siêu cấp, 300 bùa rèn siêu

  • Ngày 6:

Cách mạng chiếm và giữ thành công Wano No Kuni sau 23:01 ngày 07/05 cả phe nhận 300tr vàng, 4000 xu phe chiến, 800 ngọc và 20.000 đá tinh luyện

Hải quân chiếm và giữ thành công Hachinosu sau 23:01 ngày 07/05 cả phe nhận 300tr vàng, 4000 xu phe chiến, 800 ngọc và 20.000 đá tinh luyện

Hải tặc chiếm và giữ thành công Impel Down sau 23:01 ngày 07/05 cả phe nhận 300tr vàng, 4000 xu phe chiến, 800 ngọc và 20.000 đá tinh luyện

  • Ngày 7:

Phe chiếm và bảo vệ thành công Marine Ford sau 23:01 ngày 08/05 cả phe nhận 2500 ngọc, 5000 cổ ngọc, 3000 EXP trận pháp cao, 1500 bia và 6000 xu phe chiến

Phe chiếm và bảo vệ thành công 3 cứ điểm lớn còn lại (Wano No Kuni, Impel Down, Hachinosu) cả phe nhận 20,000 đá tinh luyện, 500 ngọc, 2000 xu phe chiến và 2 chiêu mộ lệnh vàng (quà nhân theo số cứ điểm chiếm được)

Quà phe chiến đặc biệt:

  • TOP 1 điểm chiếm thành mỗi phe

Hạng 1: Danh hiệu Trên cao nhìn xuống, 3000 cổ ngọc, 5000 EXP trận pháp cao, 3000 ngọc, 10000 xu phe chiến, 30 thùng bia

Hạng 2: Danh hiệu Vua về nhì, 2000 cổ ngọc, 3000 EXP trận pháp cao, 1000 ngọc, 7000 xu phe chiến, 20 thùng bia

Hạng 3: Danh hiệu Một điều nhịn, 1000 cổ ngọc, 1500 EXP trận pháp cao, 800 ngọc, 5000 xu phe chiến, 10 thùng bia

  • Tính tổng điểm TOP 10 phe chiến mỗi phe để xếp hạng chia quà:

TOP 1 điểm: Ngọc * 3000, Exp trận pháp cao * 5000, Cổ Ngọc * 5000, Đá siêu cấp * 10000

TOP 2 điểm: Ngọc *1500, EXP trận pháp cao * 3000, Cổ Ngọc * 3000, Đá siêu cấp * 7000

TOP 3 điểm: Ngọc * 750, EXP trận pháp cao * 2000, Cổ Ngọc * 2000, Đá siêu cấp * 5000

 

BQT Đảo Kho Báu

Trân trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ