[NEWS] Khai mở cụm máy chủ: Lucky Wheel

[NEWS] Khai mở cụm máy chủ: Lucky Wheel

01/06/2021

[NEWS] Khai mở cụm máy chủ: Lucky Wheel

Thời gian: 10:00 ngày 01/06/2021
Tên máy chủ :  Lucky One
Nội dung: Đua Top Chiến Lực Liên Server

Thời gian: Từ 08h00 ngày 01/06/2021 -> 22h00 ngày 15/06/2021
Phạm vi: All server

 • Top 1: Tướng SSS Kaido x5, Vàng *500m, 50 đá đúc 7 màu, Ngọc thần binh lv6 * 1 bộ (13 viên), Vinh Dự Lãnh Chúa (200 ngọc mỗi ngày trong 999 ngày)
 • Top 2: Tướng SSS Kaido x3 ,40 đá đúc 7 màu, Vàng * 400m  Ngọc thần binh lv5 * 1 bộ (13 viên)  Vinh Dự Truyền Thuyết (150 ngọc mỗi ngày trong 666 ngày
 • Top 3: Tướng SSS Kaido x2, 30 đá đúc 7 màu, Vàng * 300m  Ngọc thần binh lv4 * 1 bộ (13 viên)  Vinh Dự Thần Thoại (100 ngọc mỗi ngày trong 333 ngày)
 • Top 4-10: Tướng SSS Kaido x1 Vàng, * 50m, 20 đá đúc 7 màu,  Ngọc thần binh lv3 * 1 bộ (13 viên)  Vinh Dự Chí Tôn (50 ngọc mỗi ngày trong 111 ngày)

Phần thưởng sẽ được tổng kết và gửi trong vòng 72h sau khi sự kiện đua top kết thúc

Đặc biệt: Toàn bộ người chơi sau khi đạt các mốc cấp độ sẽ nhận được quà tương ứng gửi qua thư ngay sau khi đạt cấp độ tương ứng:

 • Level 40: 15tr vàng, 2 chiêu mộ lệnh vàng, 2 bùa truy nã
 • Level 50: 20tr vàng, 1000 nguyên liệu trang bị siêu cấp, 1 mảnh bản đồ bí ẩn
 • Level 60: 30tr vàng, 1500 đá đột phá, 10,000 thẻ kỹ năng, 3 bùa truy nã
 • Level 70: 40tr vàng, 15,000 hồn tăng sao, 1500 nguyên liệu trang bị siêu cấp, 2 chiêu mộ lệnh vàng
 • Level 80: 2 mảnh bản đồ bí ẩn, 50tr vàng, 20,000 thẻ kỹ năng, 5000 đá tinh luyện, 500 ngọc
 • Chiêu mộ cụm máy chủ đặc biệt sẽ kéo dài 7 ngày nhận tướng Luffy Gear 4, Garp
 • Tích nạp đặc biệt cực ưu đãi kéo dài 7 ngày nhận Garp cùng với linh hồn Luffy Gear 4

 

BQT ĐẢO KHO BÁU 

Trân trọng!

Tin khác