[HOT] PHE CHIẾN MÙA 20 - PHÁ ĐẢO THÁNG 4

[HOT] PHE CHIẾN MÙA 20 - PHÁ ĐẢO THÁNG 4

02/04/2022

[HOT] PHE CHIẾN MÙA 20 - PHÁ ĐẢO THÁNG 4

Xin chào các Thuyền trưởng,

Người đời có nói, là 1 anh hào mà không tham gia phe chiến thì nó là uổng!

Thời gian: từ 07h01 ngày 04/04 - 23h59h00s ngày 10/04

Ngày 1:

 • Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Totto Land sau 23:01 ngày 04/04 cả phe nhận 5000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 3000 xu phe chiến
 • Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Tequila Wolf sau 23:01 ngày 04/04 cả phe nhận 5000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 3000 xu phe chiến
 • Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Drum Island sau 23:01 ngày 04/04 cả phe nhận 5000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 3000 xu phe chiến

Ngày 2:

 • Cách mạng chiếm và giữ thành công Foosha Village sau 23:01 ngày 05/04 cả phe nhận 300tr vàng, 2000 cổ ngọc và 1000 Exp trận pháp cao
 • Hải quân chiếm và giữ thành công Banaro Island sau 23:01 ngày 05/04 cả phe nhận 300tr vàng, 2000 cổ ngọc và 1000 Exp trận pháp cao
 • Hải tặc chiếm và giữ thành công Thriller Bark sau 23:01 ngày 05/04 cả phe nhận 300tr vàng, 2000 cổ ngọc và 1000 Exp trận pháp cao

Ngày 3:

 • Phe chiếm và giữ thành công Marine Ford sau 23:01 ngày 06/04 cả phe nhận 2000 EXP trận pháp cao, 3000 cổ ngọc, 10 thùng bia và 2000 Ngọc

Ngày 4:

 • Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Impel Down sau 23:01 ngày 07/04 cả phe nhận 1500 ngọc, 5 chiêu mộ lệnh vàng, 500 bia và 1500 EXP trận pháp cao
 • Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Hachinosu sau 23:01 ngày 07/04 cả phe nhận 1500 ngọc, 5 chiêu mộ lệnh vàng, 500 bia và 1500 EXP trận pháp cao
 • Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Wano No Kuni sau 23:01 ngày 07/04 cả phe nhận 1500 ngọc, 5 chiêu mộ lệnh vàng, 500 bia và 1500 EXP trận pháp cao

Ngày 5:

 • Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Orange Town sau 23:01 ngày 08/04 cả phe nhận 3000 đá đột phá, 2000 đá siêu cấp, 300 bùa rèn siêu
 • Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Sabaody Archipeago sau 23:01 ngày 08/04 cả phe nhận 3000 đá đột phá, 2000 đá siêu cấp, 300 bùa rèn siêu
 • Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Buggy's Treasure Island sau 23:01 ngày 08/04 cả phe nhận 3000 đá đột phá, 2000 đá siêu cấp, 300 bùa rèn siêu

Ngày 6:

 • Cách mạng chiếm và giữ thành công Wano No Kuni sau 23:01 ngày 09/04 cả phe nhận 300tr vàng, 4000 xu phe chiến, 800 ngọc và 20.000 đá tinh luyện
 • Hải quân chiếm và giữ thành công Hachinosu sau 23:01 ngày 09/04 cả phe nhận 300tr vàng, 4000 xu phe chiến, 800 ngọc và 20.000 đá tinh luyện
 • Hải tặc chiếm và giữ thành công Impel Down sau 23:01 ngày 09/04 cả phe nhận 300tr vàng, 4000 xu phe chiến, 800 ngọc và 20.000 đá tinh luyện

Ngày 7:

 • Phe chiếm và bảo vệ thành công Marine Ford sau 23:01 ngày 10/04 cả phe nhận 2500 ngọc, 5000 cổ ngọc, 3000 EXP trận pháp cao, 1500 bia và 6000 xu phe chiến
 • Phe chiếm và bảo vệ thành công 3 cứ điểm lớn còn lại (Wano No Kuni, Impel Down, Hachinosu) cả phe nhận 20,000 đá tinh luyện, 500 ngọc, 2000 xu phe chiến và 2 chiêu mộ lệnh vàng (quà nhân theo số cứ điểm chiếm được)

Quà phe chiến đặc biệt:

TOP 1 điểm chiếm thành mỗi phe

 • Hạng 1: Danh hiệu Trên cao nhìn xuống, 3000 cổ ngọc, 5000 EXP trận pháp cao, 3000 ngọc, 10000 xu phe chiến, 30 thùng bia
 • Hạng 2: Danh hiệu Vua về nhì, 2000 cổ ngọc, 3000 EXP trận pháp cao, 1000 ngọc, 7000 xu phe chiến, 20 thùng bia
 • Hạng 3: Danh hiệu Một điều nhịn, 1000 cổ ngọc, 1500 EXP trận pháp cao, 800 ngọc, 5000 xu phe chiến, 10 thùng bia


- Tính tổng điểm TOP 10 phe chiến mỗi phe để xếp hạng chia quà:

 • TOP 1 điểm: Ngọc * 3000, Exp trận pháp cao * 5000, Cổ Ngọc * 5000, Đá siêu cấp * 10000
 • TOP 2 điểm: Ngọc *1500, EXP trận pháp cao * 3000, Cổ Ngọc * 3000, Đá siêu cấp * 7000
 • TOP 3 điểm: Ngọc * 750, EXP trận pháp cao * 2000, Cổ Ngọc * 2000, Đá siêu cấp * 5000

 

BQT Đảo Kho Báu,

Trân trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ