[HOT] Miniupdate Tuần 2 tháng 6

[HOT] Miniupdate Tuần 2 tháng 6

09/06/2021

Các Thuyền trưởng thân mến,

Còn thay đổi là còn phát triển! Và lần tuần này, Usopp xin gửi tới anh em thông tin về màn miniupdate cực được!

Thời gian dự kiến: 15:00 - 17:00 ngày 09/6

Quà sau bảo trì: 30.000.000 vàng, 5000 đá tinh luyện, 3 thùng bia, 1 chiêu mộ lệnh vàng

Nội dung: 

1. Điều chỉnh quà liên đấu 

2. Điều chỉnh quà mốc 10.000 lần chiêu mộ tại nhà hàng

3. Điều chỉnh quà boss chiến đội

4. Điều chỉnh quà hàng ngày đấu trường

5. Điều chỉnh quà quân đoàn chiến

6. Reset gói quà nạp đầu

Thời gian:

23:59:00 ngày 9/6 phần quà nạp đầu cũ sẽ hết hạn

00:01:00 ngày 10/6 bắt đầu hiển thị các mốc và quà nạp đầu mới

Lưu ý:

Toàn bộ các phần quà nạp đầu cũ sẽ được thay mới, các trường hợp quà cũ user chưa đủ điều kiện nhận sẽ mất và không được nhận nữa

 

BQT Đảo Kho Báu

Trân trọng

 

Tin khác