[Hot] Mini Update Tuần 3 tháng 9

[Hot] Mini Update Tuần 3 tháng 9

15/09/2021

[Hot] Mini Update Tuần 3 tháng 9

 

Các thuyền trưởng thân mến, 

Còn thay đổi là còn phát triển! Và lần tuần này, Usopp xin gửi tới anh em thông tin về màn miniupdate cực được!

Thời gian bảo trì dự kiến: 10h:00 -12:00 ngày 16/9

Quà sau bảo trì: 

Nội dung: 2 thùng bia, 2000 hồn thức tỉnh, 200 ngọc, 2000 đá đột phá

1. Mở đồ bạch kim Zoro và Chopper

2. Mở level thiên thư giới hạn từ 60 -> 90

3. Tăng level trận pháp giới hạn từ 300 -> 500

Lưu ý:
- Trong thời gian diễn ra bảo trì, Thuyền trưởng không nên vào game để tránh lỗi phát sinh.
- Khi bảo trì hoàn tất bảo trì, sẽ có thông báo trên group.
- Thời gian bảo trì có thể kéo dài hơn so với dự kiến.

 

BQT Đảo Kho Báu

Trân trọng

Tin khác