[HOT] KHAI MỞ PHE CHIẾN MÙA XV

[HOT] KHAI MỞ PHE CHIẾN MÙA XV

31/12/2021

[HOT] KHAI MỞ PHE CHIẾN MÙA XV

Thuyền trưởng thân mến,

Mùa xuân đến, mùa xuân đến và mùa phe chiến nữa lại đến, anh em đã sẵn sàng đề cùng nắm tay nhau trong những ngày nghỉ chưa nhỉ?

Thời gian: từ 07h00 ngày 1/1/2022 đến 23h59 ngày 07/1/2022

Phạm vi: All server

Nhiệm vụ 7 ngày:

Ngày 1:

 • Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Totto Land sau 23:01 ngày 01/1 cả phe nhận 3000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 2000 xu phe chiến
 • Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Tequila Wolf sau 23:01 ngày 01/1 cả phe nhận 3000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 2000 xu phe chiến
 • Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Drum Island sau 23:01 ngày 01/1 cả phe nhận 3000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 2000 xu phe chiến

Ngày 2:

Phe chiếm và bảo vệ thành công Marine Ford sau 23:01 ngày 02/1 cả phe nhận 1000 EXP trận pháp cao, 3000 cổ ngọc, 1000 Ngọc và 3000 xu phe chiến

Ngày 3:

 • Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Wano No Kuni sau 23:01 ngày 03/1 cả phe nhận 6000 nguyên liệu trang bị siêu cấp, 5 Bia thùng , 1500 cổ ngọc
 • Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Impel Down sau 23:01 ngày 03/1 cả phe nhận 6000 nguyên liệu trang bị siêu cấp,  5 Bia thùng , 1500 cổ ngọc
 • Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Hachinosu sau 23:01 ngày 03/1 cả phe nhận 6000 nguyên liệu trang bị siêu cấp,  5 Bia thùng , 1500 cổ ngọc

Ngày 4:

 • Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Impel Down sau 23:01 ngày 04/1 cả phe nhận 1500 ngọc, 2 chiêu mộ lệnh vàng, 1000 bia và 1000 EXP trận pháp cao
 • Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Hachinosu sau 23:01 ngày 04/1 cả phe nhận 1500 ngọc, 2 chiêu mộ lệnh vàng, 1000 bia và 1000 EXP trận pháp cao
 • Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Wano No Kuni sau 23:01 ngày 04/1 cả phe nhận 1500 ngọc, 2 chiêu mộ lệnh vàng, 1000 bia và 1000 EXP trận pháp cao

Ngày 5:

 • Cách mạng chiếm và giữ thành công Foosha Village sau 23:01 ngày 05/1 cả phe nhận 300tr vàng, 1000 cổ ngọc và 3000 bùa hình xăm siêu cấp
 • Hải quân chiếm và giữ thành công Banaro Island sau 23:01 ngày 05/1 cả phe nhận 300tr vàng, 1000 cổ ngọc và 3000 bùa hình xăm siêu cấp
 • Hải tặc chiếm và giữ thành công Thriller Bark sau 23:01 ngày 05/1 cả phe nhận 300tr vàng, 1000 cổ ngọc và 3000 bùa hình xăm siêu cấp

Ngày 6:

 • Cách mạng chiếm và giữ thành công Wano No Kuni sau 23:01 ngày 06/1 cả phe nhận 300tr vàng, 4000 xu phe chiến, 300 ngọc và 10.000 đá tinh luyện
 • Hải quân chiếm và giữ thành công Hachinosu sau 23:01 ngày 06/1 cả phe nhận 300tr vàng, 4000 xu phe chiến, 300 ngọc và 10.000 đá tinh luyện
 • Hải tặc chiếm và giữ thành công Impel Down sau 23:01 ngày 06/1 cả phe nhận 300tr vàng, 4000 xu phe chiến, 300 ngọc và 10.000 đá tinh luyện

Ngày 7:

 • Phe chiếm và bảo vệ thành công Marine Ford sau 23:01 ngày 07/01 cả phe nhận 1500 ngọc, 4000 cổ ngọc, 3000 đá đột phá, 1500 EXP trận pháp cao, 1500 bia và 5000 xu phe chiến
 • Phe chiếm và bảo vệ thành công 3 cứ điểm lớn còn lại (Wano No Kuni,  Impel Down, Hachinosu) cả phe nhận 15,000 đá tinh luyện, 500 ngọc, 3000 xu phe chiến và 2 chiêu mộ lệnh vàng (quà nhân theo số cứ điểm chiếm được)

Quà phe chiến đặc biệt:

- Tính tổng điểm TOP 10 phe chiến mỗi phe để xếp hạng chia quà:

 • TOP 1 điểm: Ngọc * 3000, Exp trận pháp cao * 5000, Cổ Ngọc * 5000, Đá siêu cấp * 10000
 • TOP 2 điểm: Ngọc *1500, EXP trận pháp cao * 3000, Cổ Ngọc * 3000, Đá siêu cấp * 7000
 • TOP 3 điểm: Ngọc * 750, EXP trận pháp cao * 2000, Cổ Ngọc * 2000, Đá siêu cấp * 5000

- TOP 1 điểm chiếm thành mỗi phe 

 • Hạng 1: Danh hiệu Trên cao nhìn xuống, 3000 cổ ngọc, 5000 EXP trận pháp cao, 3000 ngọc, 10000 xu phe chiến, 30 thùng bia
 • Hạng 2: Danh hiệu Vua về nhì, 2000 cổ ngọc, 3000 EXP trận pháp cao, 1000 ngọc, 7000 xu phe chiến, 20 thùng bia
 • Hạng 3: Danh hiệu Một điều nhịn, 1000 cổ ngọc, 1500 EXP trận pháp cao, 800 ngọc, 5000 xu phe chiến, 10 thùng bia

Chúc anh em thắng lợi nhé!

 

BQT Đảo Kho Báu

Trân trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ