[HOT] Khai mở chiến trường Phe chiến mùa XII

[HOT] Khai mở chiến trường Phe chiến mùa XII

21/10/2021

[HOT] Khai mở chiến trường Phe chiến mùa XII

Thuyền trưởng thân mến,

Tháng 10 mùa thu, trời bắt đầu se lạnh. Những trái tim cô đơn lạnh lẽo hãy để chảo lửa Phe chiến của Đảo Kho Báu sưởi ấm cho các bạn!

Thời gian: từ 7h00 ngày 22/10 đến 4h00 ngày 29/10

Phạm vi: All server

Nhiệm vụ 7 ngày:

  • Ngày 1:


Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Totto Land sau 23:01 ngày 22/10 cả phe nhận 3000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 2000 xu phe chiến

Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Tequila Wolf sau 23:01 ngày 22/10 cả phe nhận 3000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 2000 xu phe chiến

Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Drum Island sau 23:01 ngày 22/10 cả phe nhận 3000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 2000 xu phe chiến

  • Ngày 2:


Phe chiếm và bảo vệ thành công Marine Ford sau 23:01 ngày 23/10 cả phe nhận 1000 EXP trận pháp cao, 3000 cổ ngọc, 1000 Ngọc và 3000 xu phe chiến

  • Ngày 3:


Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Wano No Kuni sau 23:01 ngày 24/10 cả phe nhận 6000 nguyên liệu trang bị siêu cấp, 5 Bia thùng , 1500 cổ ngọc

Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Impel Down sau 23:01 ngày 24/10 cả phe nhận 6000 nguyên liệu trang bị siêu cấp,  5 Bia thùng , 1500 cổ ngọc

Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Hachinosu sau 23:01 ngày 24/10 cả phe nhận 6000 nguyên liệu trang bị siêu cấp,  5 Bia thùng , 1500 cổ ngọc

Ngày 4:

Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Impel Down sau 23:01 ngày 25/10 cả phe nhận 1500 ngọc, 2 chiêu mộ lệnh vàng, 1000 bia và 1000 EXP trận pháp cao

Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Hachinosu sau 23:01 ngày 25/10 cả phe nhận 1500 ngọc, 2 chiêu mộ lệnh vàng, 1000 bia và 1000 EXP trận pháp cao

Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Wano No Kuni sau 23:01 ngày 25/10 cả phe nhận 1500 ngọc, 2 chiêu mộ lệnh vàng, 1000 bia và 1000 EXP trận pháp cao

  • Ngày 5:


Cách mạng chiếm và giữ thành công Foosha Village sau 23:01 ngày 26/10 cả phe nhận 300tr vàng, 1000 cổ ngọc và 3000 bùa hình xăm siêu cấp

Hải quân chiếm và giữ thành công Banaro Island sau 23:01 ngày 26/10 cả phe nhận 300tr vàng, 1000 cổ ngọc và 3000 bùa hình xăm siêu cấp

Hải tặc chiếm và giữ thành công Thriller Bark sau 23:01 ngày 26/10 cả phe nhận 300tr vàng, 1000 cổ ngọc và 3000 bùa hình xăm siêu cấp

  • Ngày 6:


Cách mạng chiếm và giữ thành công Wano No Kuni sau 23:01 ngày 27/10 cả phe nhận 300tr vàng, 4000 xu phe chiến, 300 ngọc và 10.000 đá tinh luyện

Hải quân chiếm và giữ thành công Hachinosu sau 23:01 ngày 27/10 cả phe nhận 300tr vàng, 4000 xu phe chiến, 300 ngọc và 10.000 đá tinh luyện

Hải tặc chiếm và giữ thành công Impel Down sau 23:01 ngày 27/10 cả phe nhận 300tr vàng, 4000 xu phe chiến, 300 ngọc và 10.000 đá tinh luyện

  • Ngày 7:


Phe chiếm và bảo vệ thành công Marine Ford sau 23:01 ngày 28/10 cả phe nhận 1500 ngọc, 4000 cổ ngọc, 3000 đá đột phá, 1500 EXP trận pháp cao, 1500 bia và 5000 xu phe chiến

Phe chiếm và bảo vệ thành công 3 cứ điểm lớn còn lại (Wano No Kuni,  Impel Down, Hachinosu) cả phe nhận 15,000 đá tinh luyện, 500 ngọc, 3000 xu phe chiến và 2 chiêu mộ lệnh vàng (quà nhân theo số cứ điểm chiếm được)

  • Nhiệm vụ đặc biệt: 


- TOP 1 - TOP 10 sẽ nhận được danh hiệu riêng, và sẽ cập nhật danh hiệu đó vào trong phe chiến mùa sau
- TOP 1 điểm phe chiến mỗi phe sẽ nhận danh hiệu phe chiến độc quyền

- Hạng 1: Danh hiệu Trên cao nhìn xuống, 3000 cổ ngọc, 3000 EXP trận pháp cao, 2000 ngọc, 7000 xu phe chiến, 2000 EXP bùa hình xăm siêu cấp, 3 phù hình xăm 5 sao
- Hạng 2: Danh hiệu Vua về nhì, 2000 cổ ngọc, 2000 EXP trận pháp cao, 1000 ngọc, 5000 xu phe chiến, 1000 EXP bùa hình xăm siêu cấp, 2 phù hình xăm 5 sao
- Hạng 3: Danh hiệu Một điều nhịn, 1000 cổ ngọc, 1500 EXP trận pháp cao, 800 ngọc, 3500 xu phe chiến, 800 bùa hình xăm siêu cấp, 1 phù hình xăm 5 sao

Chúc anh em thắng lợi!

 

BQT Đảo Kho Báu

Trân trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ