HỐT!! Chuỗi sự kiện tuần căng đét từ 13-19/6

HỐT!! Chuỗi sự kiện tuần căng đét từ 13-19/6

12/06/2022

1. Phe chiến mùa 23:

Thời gian mở phe chiến: 07h ngày 13.06 - 04h ngày 20.06

Phạm vi mở: All server

Nội dung chi tiết nhiệm vụ từng ngày: 

Ngày 1:

 

Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Totto Land sau 23:01 ngày 13/06 cả phe nhận 5000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 3000 xu phe chiến

Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Tequila Wolf sau 23:01 ngày 13/06 cả phe nhận 5000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 3000 xu phe chiến

Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Drum Island sau 23:01 ngày 13/06 cả phe nhận 5000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 3000 xu phe chiến

Ngày 2:

Cách mạng chiếm và giữ thành công Foosha Village sau 23:01 ngày 14/06 cả phe nhận 300tr vàng, 2000 cổ ngọc và 1000 Exp trận pháp cao

Hải quân chiếm và giữ thành công Banaro Island sau 23:01 ngày 14/06 cả phe nhận 300tr vàng, 2000 cổ ngọc và 1000 Exp trận pháp cao

Hải tặc chiếm và giữ thành công Thriller Bark sau 23:01 ngày 14/06 cả phe nhận 300tr vàng, 2000 cổ ngọc và 1000 Exp trận pháp cao

Ngày 3:

Phe chiếm và giữ thành công Marine Ford sau 23:01 ngày 15/06 cả phe nhận 2000 EXP trận pháp cao, 3000 cổ ngọc, 10 thùng bia và 2000 Ngọc

Ngày 4:

Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Impel Down sau 23:01 ngày 16/06 cả phe nhận 1500 ngọc, 5 chiêu mộ lệnh vàng, 500 bia và 1500 EXP trận pháp cao

Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Hachinosu sau 23:01 ngày 16/06 cả phe nhận 1500 ngọc, 5 chiêu mộ lệnh vàng, 500 bia và 1500 EXP trận pháp cao

Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Wano No Kuni sau 23:01 ngày 16/06 cả phe nhận 1500 ngọc, 5 chiêu mộ lệnh vàng, 500 bia và 1500 EXP trận pháp cao

Ngày 5:

Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Orange Town sau 23:01 ngày 17/06 cả phe nhận 3000 đá đột phá, 2000 đá siêu cấp, 300 bùa rèn siêu

Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Sabaody Archipeago sau 23:01 ngày 17/06 cả phe nhận 3000 đá đột phá, 2000 đá siêu cấp, 300 bùa rèn siêu

Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Buggy's Treasure Island sau 23:01 ngày 17/06 cả phe nhận 3000 đá đột phá, 2000 đá siêu cấp, 300 bùa rèn siêu

Ngày 6:

Cách mạng chiếm và giữ thành công Wano No Kuni sau 23:01 ngày 18/06 cả phe nhận 300tr vàng, 4000 xu phe chiến, 800 ngọc và 20.000 đá tinh luyện

Hải quân chiếm và giữ thành công Hachinosu sau 23:01 ngày 18/06 cả phe nhận 300tr vàng, 4000 xu phe chiến, 800 ngọc và 20.000 đá tinh luyện

Hải tặc chiếm và giữ thành công Impel Down sau 23:01 ngày 18/06 cả phe nhận 300tr vàng, 4000 xu phe chiến, 800 ngọc và 20.000 đá tinh luyện

Ngày 7:

Phe chiếm và bảo vệ thành công Marine Ford sau 23:01 ngày 19/06 cả phe nhận 2500 ngọc, 5000 cổ ngọc, 3000 EXP trận pháp cao, 1500 bia và 6000 xu phe chiến

Phe chiếm và bảo vệ thành công 3 cứ điểm lớn còn lại (Wano No Kuni, Impel Down, Hachinosu) cả phe nhận 20,000 đá tinh luyện, 500 ngọc, 2000 xu phe chiến và 2 chiêu mộ lệnh vàng (quà nhân theo số cứ điểm chiếm được)

Quà phe chiến đặc biệt:

 • TOP 1 điểm chiếm thành mỗi phe
 • Hạng 1: Danh hiệu Trên cao nhìn xuống, 3000 cổ ngọc, 5000 EXP trận pháp cao, 3000 ngọc, 10000 xu phe chiến, 30 thùng bia
 • Hạng 2: Danh hiệu Vua về nhì, 2000 cổ ngọc, 3000 EXP trận pháp cao, 1000 ngọc, 7000 xu phe chiến, 20 thùng bia
 • Hạng 3: Danh hiệu Một điều nhịn, 1000 cổ ngọc, 1500 EXP trận pháp cao, 800 ngọc, 5000 xu phe chiến, 10 thùng bia

- Tính tổng điểm TOP 10 phe chiến mỗi phe để xếp hạng chia quà:

 • TOP 1 điểm: Ngọc * 3000, Exp trận pháp cao * 5000, Cổ Ngọc * 5000, Đá siêu cấp * 10000
 • TOP 2 điểm: Ngọc *1500, EXP trận pháp cao * 3000, Cổ Ngọc * 3000, Đá siêu cấp * 7000
 • TOP 3 điểm: Ngọc * 750, EXP trận pháp cao * 2000, Cổ Ngọc * 2000, Đá siêu cấp * 5000

2. Boss tứ hoàng Shanks: 

Thời gian mở: 10h ngày 13.06 - 23h59 ngày 15.06

Phạm vi mở: All server

 

3. Lật thẻ nhà hàng + Tầm bảo: Thời gian từ 13.06 - 16.06

Lật thẻ nhà hàng nhận vật phẩm Bim Bim để quay Tầm bảo

4. Shop giảm giá + VQ Tiêu: Thời gian mở từ 13.06 - 15.06

Không áp dụng đối với server chưa kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày
 

5. Đăng nhập mừng thềm Update tháng 6: Thời gian từ 13.06 - 19.06

Phạm vi áp dụng: All server

6. Đua TOP Nạp Công chúa Ma

Thời gian từ 13.06 - 19.06

Phạm vi đua TOP: Trong cụm

Phạm vi áp dụng: Không áp dụng đối với cụm server chưa đủ 7 server

Chỉ số danh hiệu:

 • Công Vật Lý + 3.500.000
 • Thủ vật + 2.500.000
 • Hồi công +8
 • Bị công giảm sĩ khí +15

 

7. Sự kiện tích nạp 7 ngày: Thời gian từ 14.06 - 20.06

Phạm vi áp dụng: Không áp dụng đối với server chưa kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

 

8. Sự kiện Đua TOP Item - Mì tôm trẻ em:

Thời gian từ 17.06 - 19.06

Vật phẩm đua TOP: Mì tôm trẻ em - nhận từ việc quét ải thường 1.1 - 72.8

Phạm vi đua TOP: 5 cụm 

Phạm vi áp dụng: Không áp dụng đối với server chưa kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

 

9. VQ Nạp + Nạp siêu cấp: Thời gian từ 16.06 - 19.06

Phạm vi áp dụng:

- Không áp dụng đối với các trường hợp chưa nạp đầu

- Không áp dụng đối với server chưa kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

 

BQT Đảo Kho Báu

Trân trọng

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ