HOT! Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 7

HOT! Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 7

03/07/2022

1. Giải chọi Trâu mùa IX:

04.07: Tổng hợp, tạo bảng giải đấu

05.07 - 06.07: Thi đấu giải

 

2. Boss Tứ Hoàng Whitebeard + Hải tặc chiến

Boss Tứ hoàng: Thời gian từ 10h sáng 04.07 - 06.07

Hải tặc chiến: Mở đăng ký 7h sáng ngày 04.07

 

3.Lật thẻ nhà hàng: Thời gian từ 04.07 - 10.07

Nhận vật phẩm Bi-a số 27 để quay tầm bảo

Sự kiện không áp dụng đối với server chưa kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

 

4. Tầm bảo: Thời gian từ 7.7 - 10.7

Sự kiện không áp dụng đối với server chưa kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

 

5. Shop giảm giá + VQ Tiêu: Thời gian từ 04.07 - 06.07

Sự kiện không áp dụng đối với server chưa kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

 

6. Sự kiện tích nạp 7 ngày: Thời gian từ 05.07 - 11.07

Phạm vi áp dụng: Không áp dụng đối với server chưa kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

 

7. VQ Nạp + Nạp siêu cấp: Thời gian từ 07.07 - 10.07

Phạm vi áp dụng:

- Không áp dụng đối với các trường hợp chưa nạp đầu

- Không áp dụng đối với server chưa kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

 

8. Đua TOP Tiêu: Thời gian từ 04.07 - 10.07

Phạm vi đua TOP: theo cụm

Phạm vi áp dụng: Không áp dụng với cụm server chưa đủ 7 server

 

BQT Đảo Kho Báu

Trân trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ