Chuỗi sự kiện tuần 05.12 - 11.12

Chuỗi sự kiện tuần 05.12 - 11.12

04/12/2022

Các Thuyền trưởng thân mến,

Thảo Nami xin gửi tới anh em thông tin về chuỗi sự kiện tuần 05.12 - 11.12 SIÊU HOTTT đây!!!


1.Phe chiến Mùa 30

Thời gian mở: 7h ngày 05.12 
Phạm vi mở: All server
Nhiệm vụ chi tiết: 

Ngày 1:

Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Drum Island sau 23:01 ngày 05/12

Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Foosha Village sau 23:01 ngày 05/12

Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Tequila Wolf sau 23:01 ngày 05/12

Quà ngày 1 : Phe hoàn thành nhiệm vụ thì cả phe nhận 10 lệnh chiêu mộ vàng, 100 ngọc lục sắc, 500 ngọc, 5000 đá đột phá, 20.000 đá tinh luyện, 3000 xu phe chiến

Ngày 2:

Phe chiếm và giữ thành công Marine Ford sau 23:01 ngày 06/12 cả phe nhận 8000 đá đột phá , 5000 đá siêu cấp, 5000 nguyên liệu trang bị siêu cấp, 300tr vàng, 2000 cổ ngọc và 1000 Exp trận pháp cao

Ngày 3:

Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Katakuri Island sau 23:01 ngày 07/12

Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Thriler Bark sau 23:01 ngày 07/12

Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Swallow Island sau 23:01 ngày 07/12

Phe hoàn thành nhiệm vụ thì cả phe nhận 50 ngọc lục sắc, 2000 EXP trận pháp cao, 3000 cổ ngọc, 15 thùng bia và 2000 Ngọc, Túi nguyên liệu giám định * 1000

Ngày 4:

Cách mạng chiếm và bảo vệ thành công Impel Down sau 23:01 ngày 08/12

Hải tặc chiếm và bảo vệ thành công Hachinosu sau 23:01 ngày 08/12

Hải quân chiếm và bảo vệ thành công Wano No Kuni sau 23:01 ngày 08/12

Phe hoàn thành nhiệm vụ thì cả phe nhận 50 ngọc lục sắc, 1500 ngọc, 2000 cổ ngọc, 10 chiêu mộ lệnh vàng, 1000 bia và 2000 EXP trận pháp cao

Ngày 5:

Phe chiếm và giữ thành công Marine Ford sau 23:01 ngày 09/12 cả phe nhận 10000 đá đột phá, 5000 đá siêu cấp, 5000 nguyên liệu trang bị siêu cấp, 900 bùa rèn siêu và 1 rương tướng bạch kim đỏ tự chọn *1

Ngày 6:

Cách mạng chiếm và giữ thành công Banaro Island sau 23:01 ngày 10/12

Hải quân chiếm và giữ thành công Thriller Bark sau 23:01 ngày 10/12

Hải tặc chiếm và giữ thành công Foosha Village sau 23:01 ngày 10/12

Phe hoàn thành nhiệm vụ thì cả phe nhận 3000 cổ ngọc, 3000 EXP trận pháp cao, 300tr vàng, 1000 đá siêu cấp , 4000 xu phe chiến, 800 ngọc và 20.000 đá tinh luyện

Ngày 7:

Phe chiếm và bảo vệ thành công Marine Ford sau 23:01 ngày 11/12 cả phe nhận 5000 ngọc, 7000 cổ ngọc, 7000 EXP trận pháp cao, 7000 nguyên liệu trang bị siêu cấp, 1500 bia, 7000 xu phe chiến và 1 rương tướng bạch kim đỏ tự chọn

Phe chiếm và bảo vệ thành công 3 cứ điểm lớn còn lại (Wano No Kuni, Impel Down, Hachinosu) cả phe nhận 1000 cổ ngọc, 1000 EXP trận pháp cao, 10 ngọc lục sắc, 500 đá siêu cấp, 20,000 đá tinh luyện, 500 ngọc, 2000 xu phe chiến và 10 chiêu mộ lệnh vàng (quà nhân theo số cứ điểm chiếm được)

TOP 1 điểm chiếm thành mỗi phe

Hạng 1: Danh hiệu Trên cao nhìn xuống, 8000 cổ ngọc, 8000 EXP trận pháp cao, 5000 ngọc, 10000 xu phe chiến, 100 thùng bia

Hạng 2: Danh hiệu Vua về nhì, 5000 cổ ngọc, 5000 EXP trận pháp cao, 3000 ngọc, 7000 xu phe chiến, 70 thùng bia

Hạng 3: Danh hiệu Một điều nhịn, 3000 cổ ngọc, 3000 EXP trận pháp cao, 1000 ngọc, 5000 xu phe chiến, 50 thùng bia

- Tính tổng điểm TOP 10 phe chiến mỗi phe để xếp hạng chia quà:

TOP 1 điểm: Ngọc * 5000, Exp trận pháp cao * 7000, Cổ Ngọc * 7000, Đá siêu cấp * 15000, Nguyên liệu trang bị siêu cấp * 5000, Ngọc lục sắc * 50, Điểm phe chiến * 10000

TOP 2 điểm: Ngọc * 3000, Exp trận pháp cao * 5000, Cổ Ngọc * 5000, Đá siêu cấp * 12000, Nguyên liệu trang bị siêu cấp * 3000, Ngọc lục sắc * 30, Điểm phe chiến * 7500

TOP 3 điểm: Ngọc * 2000, Exp trận pháp cao * 3000, Cổ Ngọc * 3000, Đá siêu cấp * 10000, Nguyên liệu trang bị siêu cấp * 2000, Ngọc lục sắc * 20,Điểm phe chiến * 5000


2.Boss tứ hoàng Whitebeard: 

Thời gian mở: 10h ngày 05.12 - 23h59 ngày 07.12
Phạm vi mở: All server

3.Thâu tóm đơn mừng tháng 12 (5/12 - 8/12)

Vật phẩm lật : Túi Quà sự kiện
Nhận được từ việc quét ải chinh phạt thường 1.1 - 72.8
Không áp dụng đối với server chưa kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

4.Shop giảm giá + VQ Tiêu:

Thời gian mở từ 05.12 - 08.12

Không áp dụng đối với server chưa kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

5.Đăng nhập nhận quà 7 ngày: 

Thời gian từ 05.12 - 11.12
Phạm vi áp dụng: All server

6.Lật thẻ nhà hàng + Tầm bảo

Thời gian từ 09.12 - 11.12
Lật thẻ nhà hàng nhận vật phẩm Chìa sự kiện 2 để chơi Tầm bảo
Phạm vi áp dụng: Không áp dụng đối với cụm server chưa đủ 7 server

7. VQ Nạp + Nạp siêu cấp:

Thời gian từ  08.12 - 11.12


Phạm vi áp dụng:
- Không áp dụng đối với các trường hợp chưa nạp đầu
- Không áp dụng đối với server chưa kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

8. BIG Update mừng tháng 12

Thời gian dự kiến: 10h ngày 07.12
Nội dung Update: 
- Tướng mới Zoro Wano
- Thức tỉnh Marco
- Skin Yamato
- Danh hiệu mới 

9. Reset nạp đầu

Thời gian reset: 0h00 ngày 10.12

10. Tích tiêu 7 ngày

Thời gian từ: 05.12 - 11.12
Phạm vi áp dụng: All server

BQT Đảo KHo Báu

Trân trọng

 
 
 
 
 
 
 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ