[HƯỚNG DẪN] Hoạt động Phe Chiến - Chiến trường khốc liệt

[HƯỚNG DẪN] Hoạt động Phe Chiến - Chiến trường khốc liệt

01/03/2021

PHE CHIẾN

Chiến trường phe chiến

Là tính năng đòi hỏi sự đoàn kết chặt chẽ giữa từng thành viên trong quân đoàn, sự thống nhất quan điểm, thống nhất lối suy nghĩ của từng quân đoàn trưởng trong liên minh.

Để đi đến được chiến thắng ngoài sức mạnh thôi là chưa đủ, cần sự tính toán kỹ lưỡng, mưu trí hơn người, đánh giá tình thế chiến sự.

 

Tính năng là một bản đồ có tổng cộng 55 cơ sở tương ứng với các địa danh trong One Piece. Có 3 cơ sở chính của 3 phe Hải Quân, Hải Tặc và Cách mạng thì sẽ có tổng 52 cơ sở có thể đánh chiếm. Trong số đó 4 cơ sở lớn sẽ là Impel Down, Marine Ford, Wano No Kuni và Hachinosu. 4 cơ sở lớn này sau khi đánh chiếm sẽ nhận được số lượng tài nguyên lớn hơn bình thường rất nhiều.

Mỗi người chơi có tối đa 12 lượt công và 12 lượt thủ (số lượt hồi công và thủ 30 phút/lần, có thể khai thác lượt thủ tại các cơ sở lớn và có thể mua được lượt công thủ tùy theo cấp Vip)

Đối với mỗi một lượt công kẻ địch thành công sẽ nhận được 10 điểm phe chiến, tiêu hao 1 lượt công, tấn công thất bại tiêu hao 1 lượt công và nhận 5 điểm phe chiến.

Đối với mỗi lượt thủ thành công sẽ tiêu hao 1 lượt thủ và nhận 2 điểm phe chiến, thủ thất bại tiêu hao 1 lượt thủ, nhận 2 điểm phe chiến và lập tức bị trở về cơ sở chính của phe (trong trường hợp quân đoàn có cài đặt cứ điểm tại cơ sở gần đó sẽ trở về cơ sở đã cài cứ điểm)

Mỗi cơ sở sau khi chiếm thành công sẽ nhận quà thưởng top tương ứng theo điểm phe chiến đã đánh chiếm, sau khi chiếm, cơ sở có 20 phút bảo hộ (trong thời gian bảo hộ này không thể bị tấn công và có thể cài đặt được cứ điểm, sau 20 phút có thể đánh chiếm đồng thời không thể cài cứ điểm được nữa)

Sẽ có các nhiệm vụ riêng biệt tương ứng với các cơ sở chung cũng như thành tích cá nhân riêng mỗi người chơi.

Mỗi lần chiến đấu đều có thể nhận được Xu phe chiến, sử dụng để mua nguyên liệu, trang bị… trong Shop phe chiến

Chiến tích cá nhân càng cao sẽ càng nhận được nhiều lợi ích buff hàng ngày cũng như tài nguyên.

Điều kiện để cơ sở đổi chủ khi tất cả số người trong phe trở về 0, điều kiện sở hữu cơ sở sẽ tính trên số điểm đánh chiếm cao nhất mà phe đó sở hữu (điều kiện có ít nhất 1 cơ sở gần nhất cạnh đó)

Thời gian đánh chiếm là 07:00AM - 22:59PM, từ 23:00AM - 06:59AM sẽ là thời gian ngừng chiến (trong thời gian này người chơi vẫn có thể tự do di chuyển và khai thác tài nguyên giữa các cơ sở trong phe của mình, tuy nhiên không thể tấn công)

 

BQT Đảo Kho Báu

Trân trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ