[ĐẶC SẮC] VIP Và Các Đặc Quyền VIP Tương Ứng

[ĐẶC SẮC] VIP Và Các Đặc Quyền VIP Tương Ứng

02/03/2021

VIP VÀ CÁC ĐẶC QUYỀN VIP TƯƠNG ỨNG

Quà VIP hàng ngày

Khi Thuyền trưởng tích nạp Kim cương đạt mốc nhất định sẽ được tăng cấp VIP tương ứng kèm theo nhiều đặc quyền hấp dẫn

Vip 0 mỗi ngày nhận:

 • Huy chương danh vọng*300
 • Vàng*80000

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng x20000

Đạt Vip 1 được nhận thưởng sau:

 • Vàng*80000
 • Huy chương danh vọng*300

Vip 1 mỗi ngày nhận:

 • Vàng*60000
 • Huy chương danh vọng*250

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng *20000

Đạt Vip 2 được nhận thưởng sau:

 • Vàng*60000
 • Huy chương danh vọng*250

Vip 2 mỗi ngày nhận:

 • Vàng*45000
 • Huy chương danh vọng*220

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng *20000

 

Đạt Vip 3 được nhận thưởng sau:

 • Vàng*45000
 • Huy chương danh vọng*220

Vip 3 mỗi ngày nhận:

 • Vàng*40000
 • Huy chương danh vọng*190

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng *20000

 

Đạt Vip 4 được nhận thưởng sau:

 • Vàng*40000
 • Huy chương danh vọng*190

Vip 4 mỗi ngày nhận:

 • Vàng*35000
 • Huy chương danh vọng*170

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng *40000

 

Đạt Vip 5 được nhận thưởng sau:

 • Vàng*35000
 • Huy chương danh vọng*170

Vip 5 mỗi ngày nhận:

 • Vàng*30000
 • Huy chương danh vọng*150

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng *20000

 

Đạt Vip 6 được nhận thưởng sau:

 • Vàng*30000
 • Huy chương danh vọng*150

Vip 6 mỗi ngày nhận:

 • Vàng*25000
 • Huy chương danh vọng*130

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng *20000

 

Đạt Vip 7 được nhận thưởng sau:

 • Vàng*25000
 • Huy chương danh vọng*130

Vip 7 mỗi ngày nhận:

 • Vàng*20000
 • Huy chương danh vọng*110

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng *40000

 

Đạt Vip 8 được nhận thưởng sau:

 • Vàng*20000
 • Huy chương danh vọng*110

Vip 8 mỗi ngày nhận:

 • Vàng*15000
 • Huy chương danh vọng*90

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng *20000

 

 

Đạt Vip 9 được nhận thưởng sau:

 • Vàng*15000
 • Huy chương danh vọng*90000

Vip 9 mỗi ngày nhận:

 • Vàng*10000
 • Huy chương danh vọng*70

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng *20000

 

Đạt Vip 10 được nhận thưởng sau:

 • Vàng*10000
 • Huy chương danh vọng*70

Vip 10 mỗi ngày nhận:

 • Vàng*5000
 • Huy chương danh vọng*50

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng *20000

 

Đạt Vip 11 được nhận thưởng sau:

 • Vàng*5000
 • Huy chương danh vọng*50

Vip 11 mỗi ngày nhận:

 • Vàng*80000
 • Huy chương danh vọng*300

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng *40000

 

Đạt Vip 12 được nhận thưởng sau:

 • Vàng*80000
 • Huy chương danh vọng*300

Vip 12 mỗi ngày nhận:

 • Vàng*60000
 • Huy chương danh vọng*250

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng *20000

 

Đạt Vip 13 được nhận thưởng sau:

 • Vàng*60000
 • Huy chương danh vọng*250

Vip 13 mỗi ngày nhận:

 • Vàng*45000
 • Huy chương danh vọng*220

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng *20000

 

Đạt Vip 14 được nhận thưởng sau:

 • Vàng*45000
 • Huy chương danh vọng*220

Vip 14 mỗi ngày nhận:

 • Vàng*4000
 • Huy chương danh vọng*190

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng *20000

 

 

BQT Đảo Kho báu

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ